Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Jak mogliśmy się w listopadzie dowiedzieć z prasy, Wisła wykupiła od PKP nieruchomość, na której zlokalizowany jest dworzec kolejowy Wisła Uzdrowisko. Teren ten obejmuje również m.in. przyległy parking z zabudowaniami. Co teraz się z dworcem stanie?

Jak zostało stwierdzone przez Burmistrza, w procesie przejęcia (wykupienia) terenu i budynków PKP, nie został skrystalizowany pomysł na zagospodarowanie tej nieruchomości. Miejsce to może stać się bardzo atrakcjyjne dla realizacji wielu projektów, które z pewnością podniosłyby wizerunek naszego miasta. Pomysły są. Zacząć jednak trzeba od zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ tereny kolei były z niego wyłączone. W międzyczasie przystąpiono już do opracowania nowego Planu Zagospodarowania Miasta w tym rejonie - jest to niestety proces trwający długo, ale bez niego nie można rozpocząć prac nad projektem budowy.

W analizie możliwości wykorzystania budynku brane są pod uwagę potrzeby miasta i jego społeczeństwa ... . Urząd Miasta Wisła wystąpił z zapytaniem do polskich uczelni, czy chciałyby uczestniczyć w konkursie na plan rewitalizacji naszego centralnego dworca. Wyraziły one swoje zainteresowanie.

O dalszych krokach będziemy Państwa na bieżąco informować.