Tomasz Marcin Bujok, urodzony 16 października 1978 roku, w Wiśle, syn Michała i Anny od urodzenia zamieszkały w Wiśle przy ul. Dworcowej 6, żonaty, żona Anna.

  • Ukończył 6 letnie Ognisko Muzyczne w Wiśle – w klasie nauki gry na pianinie nabyte umiejętności chętnie wykorzystuje służąc od czternastego roku życia, aż do teraz jako organista w kościele.
  • Absolwent Technikum Budowlanego w Cieszynie, kierunek - dokumentacja.
  • Wykształcenie wyższe, studia inżynierskie na Akademi Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej - kierunek ochrona środowiska.
  • Jest osobą bezpartyjną i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej.
  • Aktywny i zaangażowany w społeczną działalność na rzecz lokalnego środowiska.
  • Organizator wielu turniejów sportowych , spotkań kulturalno-artystycznych, inicjator i organizator m. in. „ligi 6„ w piłce nożnej oraz wielu innych imprez i spotkań.
  • W latach od 2000 r. do końca 2013 r., pracował zawodowo w Firmie Eko-Groń. Aktualnie współpracuje z firmą w formie doradztwa administracyjnego. Od 1999 r. prowadzi własną Firmę Usługowo-Handlową „Tomix”.
  • Jest kuratorem Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. Jest osobą usłużną, życzliwa i chętną do pomocy.Tomek Bujok
  • W roku 2002 wybrany po raz pierwszy do Rady Miasta Wisły jako najmłodszy Radny w historii miasta. W kolejnej kadencji (2006-2010) został wybrany najmłodszym Przewodniczącym Rady Miasta, z którą to funkcją zdaniem wielu poradził sobie znakomicie.
  • W roku 2010 wybrany na kolejną kadencję Rady Miasta. Sprawując obecnie tą funkcję, wyróżnia się jako Radny, który szczególnie zaangażowany jest w sprawy społeczne oraz  problemyzwiązane z rozwojem Wisły.

Pracując zawodowo oraz aktywnie uczestnicząc w pracach Rady Miasta Wisła nabył wiele wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Jego osobowość, umiejętności i doświadczenie, pozwalają mu pretendować do pełnienia, jak to sam określa bardzo odpowiedzialnej i służebnej wobec mieszkańców Wisły i osób odwiedzających nasze miasto, funkcji burmistrza.

Kontakt z tomkiem Bujokiem - kandydatem na Burmistrza

Wystarczy informacji? Zanim wyłączysz komputer, nie zapomnij o kontakcie z nami!