Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
skuteczny samorządowiec - walczący o mieszańców

 

Należał do najaktywniejszych radnych, teraz jako Burmistrz działa skutecznie w środowisku, umie rozwiązywać bieżące problemy mieszkańców. Swoją wiedzą z zakresu prawa budowlanego służył wielokrotnie aktywnie w trakcie prac Rady Miasta nad strategicznymi aktami prawnymi, takimi jak: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy planami zagospodarowania przestrzennego. Opierając się na wnioskach zgłaszanych przez mieszkańców, wnosił o ich uwzględnienie w tych dokumentach.

Bardzo aktywnie, również w oparciu o liczne wnioski mieszkańców, uczestniczył w procesie regulacji stanu prawnego dróg gminnych. Podjęte w tych sprawach uchwały skutecznie ułatwiają mieszkańcom uzyskanie pozwoleń na budowę oraz uzyskanie odszkodowań za tereny zajęte pod drogi gminne.

 

Kontakt z burmistrzem - tomkiem Bujokiem

 

Wystarczy informacji? Zanim wyłączysz komputer, nie zapomnij o kontakcie z nami!